Home > Aktualności > SPRAWOZDANIIE Z I KONFERENCJI OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KIEROWNIKÓW MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH (OSKMLD)

SPRAWOZDANIIE Z I KONFERENCJI OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KIEROWNIKÓW MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH (OSKMLD)

SPRAWOZDANIE Z I KONFERENCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA KIEROWNIKÓW
MEDYCZNYCH LABORATORIÓW DIAGNOSTYCZNYCH (OSKMLD)

W dniu 06 października 2017 roku została zorganizowana I Konferencja OSKMLD. Miejscem spotkania było Silver Conference Center we Wrocławiu. Pani Elżbieta Klausa – Prezes Stowarzyszenia – rozpoczęła konferencję od przedstawienia zarządu, omówienia wpisu Stowarzyszenia na listę KRS, a następnie przedstawienia programu spotkania.

Pierwszy temat panelu dyskusyjnego dotyczył podstaw prawnych zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych, zaprezentowany przez radcę prawnego panią Agnieszkę Leszczyńską. Omówiono różnice prawne występujące pomiędzy umową: o pracę, zlecenia, o dzieło, kontraktową. Wyjaśniono zasady zawierania umowy zlecenia w ramach jednego pracodawcy oraz wykonywanie czynności dydaktycznych w ramach czynności diagnosty laboratoryjnego. Przedstawiono kwestię statusu prawnego zawodu diagnosty laboratoryjnego na podstawie Art.88 spółek handlowych. Scharakteryzowano możliwości interpretacji prawa pracy względem diagnostów laboratoryjnych. Po prezentacji rozpoczęto dyskusję z udziałem uczestników spotkania.

Drugi temat zaprezentowany przez pana Waldemara Malinowskiego związany był z omówieniem miejsca diagnosty laboratoryjnego w dzisiejszym i przyszłym systemie ochrony zdrowia. Poruszono kwestie dotyczące: polityki szpitali sieciowych i znaczenia wyceny badań laboratoryjnych.

Pani Ewa Brzezińska podczas swojego wystąpienia wskazała na akty prawne, które określają działanie Rzecznika. Odmówiła również tok postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym. W wyniku tego wywiązała się dyskusja dotyczącą postępowania dyscyplinarnego wobec diagnostów.

Pan Dawid Radziszewski zaprezentował rozwiązania organizacyjne w wieloprofilowym laboratorium sieciowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na system zarządzania jakością i związaną z nim kontrolę jakości oraz na rozwój informatyzacji w laboratorium prywatnym.

Następnie pani Elżbieta Klausa omówiła zmiany procedur związanych z wykonywaniem badań immunohematologicznych w pracowniach serologii/immunologii transfuzjologicznej wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi z dnia 09 czerwca 2017 r. w porównaniu z zapisami w Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych służby krwi (IHiT, 2014).

Każdy z przedstawionych tematów był podstawą do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów oraz przedstawienia własnych doświadczeń, z których podstawowym wnioskiem kończącym I Konferencję OSKMLD było stwierdzenie:

BEZ DIAGNOSTÓW NIE MA DIAGNOZY

i należy podjąć wszystkie dostępne środki, aby podnieść rangę zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *