Home > Aktualności > Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych

Szanowni Państwo – Kierownicy Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,

Koleżanki i Koledzy

W dniu 30.09. 2016 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się zebranie kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, na którym podjęto decyzję o utworzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. W dniu 18.07.2017 r. nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z numerem KRS 0000687346.

Cel powołania Stowarzyszenia został określony w Statucie (w załączeniu) i jest nim przede wszystkim wspieranie interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych i podejmowanie działań na rzecz naszego środowiska, wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu laboratorium, wymiana poglądów i dyskusje służące podnoszeniu rangi naszego zawodu, współpraca między diagnostami w zakresie wprowadzania nowych technologii i podnoszenia jakości badań jako wyznacznika poprawności wszystkich wykonywanych procedur w laboratorium, dostępności do specjalistycznych badań, wspieranie inicjatyw dotyczących profilaktycznych przesiewowych badań laboratoryjnych oraz wzajemnej konsultacji niezbędnej w terapii pacjenta.

Uczestnicy zebrania założycielskiego Uchwałą nr 7 wybrali zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych z siedzibą we Wrocławiu w składzie:

Elżbieta Klausa – Prezes Zarządu

Krystyna Ginter – Wiceprezes Zarządu

Dawid Radziszewski – Sekretarz/Skarbnik Zarządu

Ewa Brzezińska – Członek Zarządu

Barbara Bałanda – Członek Zarządu.

oraz ustalili wysokość składki członkowskiej na kwotę 180 zł rocznie (Uchwała nr 9).

Jeżeli Państwo chcecie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego, otwartego na dyskusję środowiska, to proszę o zapoznanie się ze Statutem Stowarzyszenia, podjęcie decyzji o dołączeniu do członków założycieli, wypełnienie Deklaracji Członkowskiej (w załączeniu), zeskanowanie i odesłanie jej drogą e-mailową na adres: stowarzyszenie@kierownicy-laboratorium.pl.

Udostępniamy Państwu Statut Stowarzyszenia i w celu wymiany poglądów i doświadczeń stronę www.kierownicy-laboratorium.pl.

Elżbieta Klausa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *