Home > PB

Zaproszenie od Prezesa KRDL

Szanowni Państwo,Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych otrzymało zaproszenie od Prezes KRDL, Pani Aliny Niewiadomskiej, do współorganizacji V Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, które odbędzie się w dniach 28-29 maja w Warszawie. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu! Skan zaproszenia:Pobierz

Czytaj więcej...

Stanowisko OSKMLD

W dniach 18-19 października w Licheniu odbyła się konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych „Rola Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych oraz Kierowników MLD W Systemie Ochrony Zdrowia”. W konferencji wzięli udział kierownicy i zastępcy kierowników MLD z całej Polski. W wyniku dyskusji, która odbyła się w trakcie konferencji przygotowano stanowisko, które

Czytaj więcej...

Komunikat Prezesa OSKMLD

Koleżanki i Koledzy!Jesteśmy w przeddzień kolejnego (IV) spotkania kierowników MLD zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Zaplanowaliśmy je już pod nowym przewodnictwem wiosną tego roku, w miejscu,które wydawało się nam optymalne dla koleżanek i kolegów z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz w bliskości województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Czytaj więcej...