Home > Aktualności > Komunikat Prezesa OSKMLD

Komunikat Prezesa OSKMLD

Koleżanki i Koledzy!

Jesteśmy w przeddzień kolejnego (IV) spotkania kierowników MLD zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych. Zaplanowaliśmy je już pod nowym przewodnictwem wiosną tego roku, w miejscu,które wydawało się nam optymalne dla koleżanek i kolegów z województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz w bliskości województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego. Sytuacja w ochronie zdrowia wiosną była dość dynamiczna, a obecnie stała się dynamiczna jeszcze bardziej z uwagi na ogólnopolskie protesty diagnostów laboratoryjnych, przyznawane lub nie –  podwyżki, zmiany w KIDL i inne okoliczności (włączając wybory parlamentarne). Mimo tych wszystkich okoliczności miło nam będzie gościć tych wszystkich, którzy nie bacząc na natłok zajęć znajdą czas, często kosztem zabrania go rodzinie, na nawiązanie wzajemnych kontaktów. Jesteśmy przecież grupą, która chce zawiadywać swoimi sprawami w dobrowolnym stowarzyszeniu, żeby zapewnić przestrzeń dla rozwoju, czerpać wiedzę od siebie wzajemnie, żeby w naszym środowisku nie dominowała doszczętna frustracja i żale oraz obawa przed podejściem z góry wykluczającym inne poglądy. Nic nie zastąpi bezpośrednich rozmów.

Kierownicy MLD stanowią również kadrę średniego szczebla kierowniczego w zarządzaniu komórkami wewnętrznymi podmiotów leczniczych, stają wobec  wyzwań współczesnego rynku ochrony zdrowia, są odpowiedzialni za wdrożenie, koordynowanie systemów zarządzania jakością i ryzykiem. Nie organizujemy konferencji przeciwko komuś czy czemuś. Jest ono kolejnym ze spotkań służących poprawie i ułatwieniu pracy kierowników MLD . Ponadto często nie mamy czasu na zwykłą serdeczną rozmowę, na przyjaźń w pracy, ale zagonieni i zmęczeni minimalną cząstkę czasu możemy poświęcić na uczestniczenie w poznawczym procesie. Zapraszamy zatem do wzięcia w nim udziału kreatywnych kierowników i zastępców MLD. Stawiajmy pytania sobie, producentom IVD, decydentom. Bez  zaufania niemożliwa jest partycypacja w procesie opieki nad pacjentem. Zastanówmy się nad odpowiedziami na pytania :

Jakie są moje oczekiwania wobec szkolenia?
Czego chcę się dowiedzieć?
Jakie zagadnienia są dla mnie ważne?
Czy moi podwładni są zainteresowani i wspierają mój udział?
Czy moi przełożeni są zainteresowani?
Czy takie szkolenia są potrzebne, kto powinien uczestniczyć? Jak często?
Jakie są potrzeby szkoleniowe (jakie zagadnienia)?

Zaproponujmy też inne  pytania (i komu  chcemy je postawić). Nie zarzucajmy naszemu środowisku bierności i czekaniu aż ONI coś zrobią – uwierzmy, że coś od nas zależy.

Czy nasza inicjatywa  znajdzie uznanie i zapotrzebowanie w środowisku i czy podołamy narzuconym sobie obowiązkom? Spróbujemy znaleźć odpowiedź w Licheniu.

Renata Zygmuntowicz-Aniśko
Prezes OSKMLD

                                                                                                                     

PB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *