Home > Aktualności > Walne Zgromadzenie OSKMLD

Walne Zgromadzenie OSKMLD

Koleżanki i Koledzy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych może stanowić nowe forum dyskursu na tematy istotne dla środowiska diagnostów laboratoryjnych. W tym  też celu w 2016 roku zostało ono powołane. Udało się nam zorganizować dwie ogólnopolskie konferencje (we Wrocławiu i w Poznaniu), które obok wykładów z zakresu podstaw prawnych w zatrudnianiu diagnostów laboratoryjnych, wprowadzeniu przepisów dotyczących RODO w MLD, usytuowania diagnostyki laboratoryjnej w krajowym systemie ochrony zdrowia, odpowiedzialności zawodowej diagnosty laboratoryjnego –  były miejscem żywej dyskusji kierowników MLD na tematy związane z ich codzienną pracą.  

W dniu 21 marca 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Zwyczajnym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych po złożeniu sprawozdania z działalności za rok 2018  w imieniu ustępującej Prezes Elżbiety Klausy przez skarbnika/sekretarza Dawida Radziszewskiego i jego zatwierdzeniu dokonano wyboru nowych członków Zarządu w składzie :
Prezes – Renata Zygmuntowicz- Aniśko, woj. dolnośląskie,
Wiceprezes – Ewa Leporowska – woj. wielkopolskie,
Sekretarz/Skarbnik – Agnieszka Dubanowicz – woj. dolnośląskie,
Członek Zarządu – Ewa Brzezińska – woj. lubuskie,
Członek Zarządu – Dawid Radziszewski – woj. dolnośląskie.

Zgodnie ze Statutem do zadań OSKMLD, które chcemy realizować w kolejnej kadencji należy:
– podniesienie kompetencji zawodowych kierowników MLD w zakresie prawa (w tym medycznego i prawa pracy) oraz w zakresie zarządzania (ekonomia, zarzadzanie ryzykiem),
– współpraca i wzajemne doradztwo w zakresie funkcjonowania MLD,
– wypracowanie możliwości gromadzenia danych statystycznych w zakresie ilości i rodzaju wykonywanych badań laboratoryjnych,
– wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie działania organów kontrolnych wobec wszystkich MLD,
– współpraca z innymi uczestnikami realizacji świadczeń w ochronie zdrowia, również w zakresie opinii do przygotowywanych aktów prawnych,
– wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie nadmiernych regulacji dla MLD i wobec diagnostów laboratoryjnych,
– wypracowanie wspólnego stanowiska dla dookreślenia kształcenia praktycznego (praktyki studenckie, staże, wolontariaty) oraz sposobu rekrutacji pracowników.

Oczekujemy również partnerstwa i możliwości udziału w  procesie legislacyjnym, aby pojedynczo nie stawać bezradnie wobec nakładanej na kierowników MLD odpowiedzialności za prawidłową opiekę nad pacjentem w zakresie diagnostyki laboratoryjne. Nowe otwarcie daje nowy impuls, ale skuteczność zależy od zaangażowania ludzi. Możemy być ruchem dla poprawy sytuacji w diagnostyce laboratoryjnej i wprowadzania zmian. Diagności laboratoryjni również muszą godnie zarabiać, bo bezowocnie czekają na to wiele lat. Mamy nadzieję, że pojawią się wśród nas osoby aktywne i gotowe do współpracy.

Renata Zygmuntowicz- Aniśko, Prezes OSKMLD

PB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *