Home > Wiedza > LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE W LECZENIU SZPITALNYM

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE W LECZENIU SZPITALNYM

Medyczne laboratorium diagnostyczne w szpitalu może być przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub częścią przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na czym to polega. Podmiot leczniczy (ustawa o działalności leczniczej – Dz.U.Nr112, poz.654) składa się z przedsiębiorstw. To jak zostaną wydzielone przedsiębiorstwa z podmiotów leczniczych decyduje dyrekcja szpitala. Przykładowy podział pokazuje poniższy rysunek.

przedsiebiorstwo_medyczne

Laboratorium w wymaganiach NFZ w leczeniu szpitalnym, musi być dostępne w lokalizacji, nie w dostępie. Jaka jest definicja lokalizacji wg. NFZ – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń. Szpital składając ofertę konkursową musi pokazać laboratorium w swojej lokalizacji. Nie ma wymogu, żeby laboratorium było komórką organizacyjną szpitala. Może ono działać na zasadzie podwykonawcy (outsourcing), byleby w lokalizacji. Laboratorium musi być zarejestrowane w rejestrze KRDL i posiadać swój numer. Jeżeli laboratorium działa w szpitalu jako podwykonawca, w umowie ze szpitalem musi być zapis o spełnieniu wszystkich warunków określonych przez MZ i NFZ, oraz zapis o poddaniu się ewentualnej kontroli NFZ.

Co będzie rankingowało ofertę szpitalną w najbliższym konkursie :

– Akredytacja – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (od 2008r. instytucja podległa MZ). Akredytacja to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych wizytatorów.

– certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub

– certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub

– certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji lub

– certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

– kontrola zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej.

Prawie wszystkie elementy są związane z laboratorium diagnostycznym (oprócz ISO 22000), jest ono w planie audytów i należy się do nich odpowiednio przygotować.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam, Waldemar Malinowski – obserwator z ramienia KIDL w Radzie NFZ w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *