Home > Wiedza

MIEJSCE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO W SYSTEMIE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA – OPIEKA AMBULATORYJNA.

Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie kontraktowania usług przez NFZ pełni rolę podwykonawcy. Nie jest możliwe zakontraktowanie bezpośrednie usług laboratoryjnych. Na różnych poziomach NFZ różnie definiuje miejsce laboratorium w systemie. Jeżeli chodzi o opiekę medyczną w trybie ambulatoryjnym tj. Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna laboratorium musi być w dostępie.

Czytaj więcej...

EKSPOZYCJA ZAWODOWA – WYPADEK CZY NIE?

Zranienia ostrymi narzędziami to jeden z kontrowersyjnych aspektów występujących w działalności placówek leczniczych. Zdarzenia te, pomimo działań profilaktycznych podejmowanych przez pracodawców, to często występujący element codziennej pracy zawodowej personelu medycznego. Z dostępnych statystyk wynika, iż generalnie przyczynowość tych zdarzeń to skutek nieostrożności, braku należytej uwagi i braku skupienia podczas wykonywania rutynowych

Czytaj więcej...

OPINIA W SPRAWIE WYJAŚNIENIA ROZLICZENIA URLOPU WYPOCZYNKOWEGO I URLOPU NA ŻĄDANIE W RÓWNOWAŻNYM SYSTEMIE CZASU PRACY.

Jednym z podstawowych praw pracownika wynikającym z przepisów ustawy kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. tj. z dnia 17 września 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz 1502) jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 kodeksu pracy), którego wymiar zależy od ogólnego okresu zatrudnienia. Przy zatrudnieniu krótszym niż

Czytaj więcej...

KONTROLA JAKOŚCI W MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNYM – STAN AKTUALNY A PERSPEKTYWY

Należyta jakość wyników badania laboratoryjnego decyduje o ich użyteczności diagnostyczno-klinicznej. Jakość badania laboratoryjnego dotyczy cech analitycznych wyniku badania i określa jego wiarygodność i zgodność w granicach przyjętego zakresu błędu dopuszczalnego. Diagnosta laboratoryjny dokonuje oceny jakości analitycznej wyniku badania laboratoryjnego poprzez właściwą interpretację wyników kontrolnych w ramach prowadzonej wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli

Czytaj więcej...

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE W LECZENIU SZPITALNYM

Medyczne laboratorium diagnostyczne w szpitalu może być przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub częścią przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Na czym to polega. Podmiot leczniczy (ustawa o działalności leczniczej – Dz.U.Nr112, poz.654) składa się z przedsiębiorstw. To jak zostaną wydzielone przedsiębiorstwa z podmiotów leczniczych decyduje dyrekcja szpitala. Przykładowy podział pokazuje poniższy rysunek. Laboratorium w wymaganiach NFZ

Czytaj więcej...